Doelstelling

De SocioClub VVV helpt de club waar ze dat nodig vindt.
Wij verrichten zo nodig hand- en spandiensten voor VVV. Op dit moment denken bestuursleden van de SocioClub mee in diverse commissies die het toekomstplan van VVV handen en voeten moeten gaan geven. De organisatiestructuur van VVV gaat op de schop. De SocioClub streeft er naar in de toekomst een structurele stem in het kapittel te krijgen.
We generen geen geld voor de club – daar zijn anderen veel beter in. Maar we kunnen wellicht wel bij de sponsorwerving helpen. Bijvoorbeeld door een eerste contact te leggen met mogelijk geïnteresseerden. Prestaties in het verleden behaald, bieden ook hier uiteraard geen garantie voor de toekomst, maar toch… Wij zijn ervan overtuigd dat wij als enthousiaste ambassadeurs deuren kunnen openen, al is het in eerste instantie maar op een kier.
We helpen VVV niet alleen met daden, maar ook met woorden. Waar we vinden dat de belangen van VVV geschaad worden door pers, politiek of bestuur zullen we het via de geijkte mediakanalen voor VVV opnemen.      

De SocioClub VVV is géén verlengstuk van de club.
We zullen er nadrukkelijk voor waken geen commissie van applaus voor VVV te worden. Ook als we het met dingen die VVV doet niét eens zijn, zullen we dat laten weten. Niet alleen bij de club zelf, maar eventueel ook (via de pers) aan de buitenwereld. In het verleden stonden VVV-Venlo en de gemeente vaak diametraal tegenover elkaar. Wij als SocioClub hebben toen getracht om beide partijen weer dichter bij elkaar te brengen.

Word lid

Wie kan lid worden?

De Socioclub VVV-Venlo is er voor de ‘gewone’ mensen die met VVV-Venlo begaan zijn en de club willen helpen de weg omhoog weer in te slaan. Voor zowel de actieve VVV-supporter die geregeld in de Koel te vinden is als de passieve -aanhanger die geen wedstrijden bezoekt, maar toch met VVV-Venlo begaan is.

De Socioclub onderscheidt zich van andere partners van VVV-Venlo door de laagdrempeligheid

Niets moet en (bijna) alles mag.

Deelnemer worden is bovendien eenvoudig en kost weinig. Deelnemer zijn kost slechts €10,00 per seizoen. Het seizoen loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Ook als je een gedeelte van deze periode deelnemer bent kost het slechts € 10,00 euro

Liefde voor vvv

Geachte heer, mevrouw Als supporter van FC Dordrecht vind ik het schandalig dat de gemeente Venlo het roemrijke VVV-Venlo niet steunt. Dordt zat jarenlang in hetzelfde schuitje, en wij weten wat het is om financiële problemen te hebben en te krijgen. Daarom wil ik deze petitie graag ondertekenen. Helaas lukt...

Lees meer

Het is klokslag 12!

De gemeente heeft het (bijna) voor elkaar; Hay stopt met extra donaties aan VVV. Waar gaat het heen met onze mooie club? De commissie van wijzen heeft enkele aanbevelingen gedaan welke (helaas?) als aanknopingspunt dienen voor een eventuele toekomst van VVV. Eén daarvan is een multifunctioneel benutten van het (nieuwe)...

Lees meer

Hoe verder?

Beste dames en heren , Als geboren en getogen venlonaar ben ik toch tegen het toekennen van steun ( financieel ) aan V.V.V. door de gemeente Venlo., Ik vraag mij af waar de winst is gebleven die gemaakt is met de verkoop van enkele spelers in het recente verleden. Tevens...

Lees meer

Verbetering

Beste allen, deze mail stuur ik naar VVV, de fanclub, de Socioclub en Venlonaren.net. In de bijlage mijn suggesties hoe de situatie verbeterd kan worden. Ik heb spontaan en vanuit het hart geschreven, dus het zijn slechts proefballonnen die natuurlijk nader uitgewerkt moeten worden. Ik had gewoon het gevoel dat...

Lees meer